AB-Türkiye

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilmektedir

Kalkınma Bakanlığı

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı

Avrupa Birliği, 2007-2013 dönemi için aday (Türkiye, Hırvatistan, Sırbistan ve Makedonya) ve potansiyel aday (Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ ve Kosova) ülkelere sağladığı katılım öncesi mali yardımların tamamını, IPA (Instrument for Pre-accession Assistance) -Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı başlığı altında toplamıştır. Ülkemizde, bu programın nasıl uygulandığı konusunda detaylı bilgiye bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Katılım Öncesi Mali Yardım Bileşenleri

Aday ülkelerin AB politikalarına ve standartlarına aşamalı olarak uyumunu sağlamak ve bu ülkeleri üyelik sonrasında faydalanılacak fonları kullanmaya hazırlamak amacıyla, 5 ana başlık altında mali yardımlar aktarılmaktadır. Türkiye için belirlenen öncelikli alanlar ve detaylarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Kalkınma Bakanlığının Rolü

IPA programı çerçevesinde, Bölgesel Kalkınma ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ana başlıklarında verilecek mali yardımların koordinasyonunu sağlama görevi Stratejik Koordinatör sıfatıyla Kalkınma Bakanlığı’na verilmiştir. Kalkınma Bakanlığı’nın bu alandaki rolü ve sorumluluklarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

En Yakın Tarihli Makaleler

Ekonomik ve Sosyal Uyum Nedir?

Yayınlanma

Ekonomik ve Sosyal Uyum Politikası, Avrupa Birliği sınırları içinde yer alan ülkeler ve bölgeler arasındaki ekonomik ve sosyal farklılıkları ortadan kaldırmak üzere geliştirilmiş bir dayanışma politikasıdır. Söz konusu Politika, Avrupa Para Birliği ve Tek Pazar Politikasından sonra Birliğin üçüncü temel taşıdır.

 

Bölgesel farklılıklarla mücadele etmek ve daha az avantaja sahip bölgelere rekabet gücü kazandırmak, Avrupa Birliği’nin öne çıkan hedefleri arasında yer almaktadır. Ekonomik ve Sosyal Uyum Politikası da bu hedef doğrultusunda, bölge yapısından kaynaklanan farklılıkları ortadan kaldırarak, dengeli bir kalkınma aracılığıyla fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.

 

Avrupa Birliği, Ekonomik ve Sosyal Uyum Politikasının hedefine ulaşması için, Yapısal Fonlar adı altında bir mali destek programı geliştirmiştir. Bu program, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF), Uyum Fonu ve Avrupa Sosyal Fonu olmak üzere üç ana mali destek çerçevesinde uygulanmaktadır. Söz konusu Yapısal Fonlar ile Avrupa Birliği içinde zengin bölgelere göre daha az gelişmiş veya endüstriyel olarak geride kalmış olan bölgelere kalkınma desteği sağlanmaktadır.

 

Avrupa Komisyonu ekonomik ve sosyal uyum alanında kaydedilen ilerlemeler ve Topluluk politikalarının bu ilerlemeye katkısı üzerine belirli periyotlarla raporlar hazırlamaktadır. Bu çerçevede 1 Aralık 2011 tarihinde “Ekonomik, Sosyal ve Bölgesel Uyuma İlişkin 7. İlerleme Raporu” (Seventh Progress Report on Economic, Social and Territorial Cohesion) yayımlanmıştır. Raporun İngilizce haline erişmek için buraya tıklayınız.

Detaylar