AB-Türkiye

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilmektedir

Kalkınma Bakanlığı

Ekonomik ve Sosyal Uyum Alanındaki AB Fonları

Ekonomik ve Sosyal Uyum Alanındaki AB Fonları

Bölgesel Seminerler Başladı!

Ülkemizin AB katılım öncesi fonlarını daha etkin kullanmasına katkıda bulunmak üzere Kalkınma Bakanlığı tarafından organize edilen bölgesel seminerler başladı.

Türkiye’nin çeşitli illerinde 8 Mayıs – 20 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenecek olan  ‘Ekonomik ve Sosyal Uyum Alanındaki AB Fonları’ konulu seminerlerden ilki İzmir, ikincisi Adana ve üçüncüsü Diyarbakır’da  gerçekleştirildi. Detaylar