AB-Türkiye

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilmektedir

Kalkınma Bakanlığı

AB Postası

AB Postası

Avrupa Birliği Postası’nın dördüncü sayısı yayımlanmıştır. Bültenin bu sayısında, Türkiye-Avrupa Birliği Vize Serbestisi Süreci ve Geri Kabul Anlaşması  ile IPA II Dönemi Coğrafi Odaklanma Yaklaşımı konularında kısa bilgiler yer almaktadır. Ayrıca  Kalkınma Ajanslarına İlişkin Son Gelişmelere dair özet bilgilerde sunulmuştur.

Avrupa Birliği Postası Sayı 4′e ulaşmak için tıklayınız.