AB-Türkiye

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilmektedir

Kalkınma Bakanlığı

Kalkınma Ajansları AB Projeleri Çalışma Grubu

Kalkınma Ajansları AB Projeleri Çalışma Grubu

Kalkınma Ajansları AB Projeleri Çalışma Grubunun 2017 yılı ikinci toplantısı 22 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantının ilk oturumunda Ulusal Ajans temsilcisi tarafından Erasmus+  Programının tanıtımını yapılarak, ajansların Ulusal Ajans proje deneyimleri gözden geçirilmiştir. İkinci bölümde ise IPA I dönemi sona ererken ajansların AB projelerine ilişkin edindikleri tecrübe ve dersler ele alınmıştır.