AB-Türkiye

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilmektedir

Kalkınma Bakanlığı

22. Fasıl

22. Fasıl – Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Faslı