AB-Türkiye

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilmektedir

Kalkınma Bakanlığı

AB Projeleri Çalışma Grubu

Kalkınma Ajansları Avrupa Birliği Projeleri Çalışma Grubu, kalkınma ajanslarının AB fonlarından daha etkin yararlanabilmesini teminen proje uygulamalarına yönelik değerlendirmeler yapılması ve edinilen tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak amacıyla tesis edilmiş bir organizasyondur. Çalışma grubu, ajansların AB destekli projelerine ilişkin uygulamaları izlemek, değerlendirmek ve edinilen dersler hakkında bilgi paylaşımında bulunmak üzere yılda iki defa, Kalkınma Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları Temsilcileri ile diğer ilgili kuruluşların katılımı ile toplanmaktadır.

Çalışma Grubunun 2017 yılı ikinci toplantısı 22 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantının ilk oturumunda Ulusal Ajans temsilcisi tarafından Erasmus+  Programının tanıtımını yaparak, ajansların Ulusal Ajans proje deneyimleri gözden geçirilmiştir. İkinci bölümde ise IPA I dönemi sona ererken ajansların AB projelerine ilişkin edindikleri tecrübe ve dersler ele alınmıştır.