AB-Türkiye

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilmektedir

Kalkınma Bakanlığı

Ekonomik ve Sosyal Uyum Alanındaki AB Fonları

Yayınlanma

Bölgesel Seminerler Başladı! Ülkemizin AB katılım öncesi fonlarını daha etkin kullanmasına katkıda bulunmak üzere Kalkınma...

Detaylar

Katılım Öncesi Mali Yardım Bileşenleri

Yayınlanma

Aday ülkelerin AB politikalarına ve standartlarına aşamalı olarak uyumunu sağlamak ve bu ülkeleri üyelik sonrasında...

Detaylar

Kalkınma Bakanlığının Rolü

Yayınlanma

IPA programı çerçevesinde, Bölgesel Kalkınma ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ana başlıklarında verilecek mali...

Detaylar

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı

Yayınlanma

Avrupa Birliği, 2007-2013 dönemi için aday (Türkiye, Hırvatistan, Sırbistan ve Makedonya) ve potansiyel aday (Arnavutluk, Bosna...

Detaylar

Ekonomik ve Sosyal Uyum Nedir?

Yayınlanma

Ekonomik ve Sosyal Uyum Politikası, Avrupa Birliği sınırları içinde yer alan ülkeler ve bölgeler arasındaki ekonomik ve sosyal...

Detaylar