AB-Türkiye

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilmektedir

Kalkınma Bakanlığı

Katılım Öncesi Mali Yardım Bileşenleri

Yayınlanma

Aday ülkelerin AB politikalarına ve standartlarına aşamalı olarak uyumunu sağlamak ve bu ülkeleri üyelik sonrasında...

Detaylar

Kalkınma Bakanlığının Rolü

Yayınlanma

IPA programı çerçevesinde, Bölgesel Kalkınma ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ana başlıklarında verilecek mali...

Detaylar

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı

Yayınlanma

Avrupa Birliği, 2007-2013 dönemi için aday (Türkiye, Hırvatistan, Sırbistan ve Makedonya) ve potansiyel aday (Arnavutluk, Bosna...

Detaylar