AB-Türkiye

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilmektedir

Kalkınma Bakanlığı

Çevre Operasyonel Programı

Çevre Operasyonel Programı nedir?

Çevre Operasyonel Programı ile çevrenin korunması, halkın çevre anlamında yaşam standardının iyileştirilmesi, atık su arıtma, kaliteli içme suyu sağlanması ve entegre katı atık tesislerinin kurulması amacıyla hayata geçirilen projelerin AB ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmesini sağlanmaktadır.

 

Kimler başvurabilir?

Program kapsamında yer alan belediyeler başvuru yapabilir.

 

Nasıl başvurulabilir?

2012–2013 dönemine dair başvuru tarihleri, koşulları ve dokümanları http://www.ipa.gov.tr/TR/Sayfalar/COP.aspx internet adresinde duyurulmaktadır.

 

Programı kim yürütüyor?

Çevre Operasyonel Programının hazırlanması ve uygulanmasından program otoritesi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumludur.

 

Çevre OP’sinin Öncelik Alanları Nedir?

Program kapsamında AB fonları aşağıdaki alanlarda hazırlanan projelere aktarılmaktadır.

 

İçme suyu temini, kanalizasyon ve atık su arıtma hizmetlerinin geliştirilmesi

  •  İçme suyu temininde kalitenin arttırılması: Yeterli miktarda ve içilebilir kalitede su temini için, içme suyu dağıtım şebekelerinin, su kaynaklarının ve arıtma tesislerinin geliştirilmesi
  •  Alıcı su ortamlarının kalitesinin geliştirilmesi: Yüzey ve yer altı sularındaki kirlilik oranını azaltmak ve su dağıtım hatlarını olası kirlenmelere karşı korumak amacıyla, atık su ve yağmur suyu toplama ve arıtma sistemlerinin geliştirilmesi

Entegre katı atık yönetiminin geliştirilmesi

  • Geri dönüşüm miktarlarının artırılması ve son bertarafın çevre koşullarına uygun şekilde iyileştirilmesi: Son depolamaya giden atık miktarını azaltacak ayrı toplama sistemlerinin ve geri dönüşüm tesislerinin kurulmasına, güvenli son depolama tesislerinin inşasına, eski vahşi depolama alanlarının rehabilitasyonu ve kapatılmasına yönelik projeler

Teknik yardım

  • Operasyonel Programın yönetim kapasitesinin geliştirilmesi
  • Operasyonel Programdan faydalanabilecek kurum ve kuruluşların planlama kapasitelerinin geliştirilmesi

 

Operasyonel Program Bütçesi (2007-2013)

m €

Toplam Bütçe

AB Katkısı

Türkiye Katkısı

2007-2011
1. Öncelik Alanı

329.331.002,8

279.931.351,4

49.399.651,36

2. Öncelik Alanı

118.088.707

100.375.400

17.713.306,71

Teknik Yardım

15.085.884

12.823.000

2.262.884

Toplam

462.505.593,5

393.129.751,4

69.375.842,07

2012
1. Öncelik Alanı

115.616.851

98.274.323

17.342.528

2. Öncelik Alanı

48.592.589

41.303.701

7.288.888

Teknik Yardım

3.351.213

284.8531

502.682

Toplam

167.560.653

142.426.555

25.134.098

2013
1. Öncelik Alanı

119.128.858

101.259.529

17.869.329

2. Öncelik Alanı

50.068.651

42.558.353

7.510.298

Teknik Yardım

3.453.010

2.935.059

517.951

Toplam

172.650.519

146.752.941

25.897.578

 

Operasyonel Program ile ilgili ayrıntılı bilgi için:

Adres: Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cd. 1271 Sk. No: 13 06520 Balgat / Ankara

Telefon: 0 312 474 03 50-51

Faks: 0 312 474 03 52-53

E-posta: ipa@csb.gov.tr

İnternet Adresi: http://www.ipa.gov.tr/TR/Sayfalar/COP.aspx