AB-Türkiye

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilmektedir

Kalkınma Bakanlığı

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı

 

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı nedir?

IPA fonları aracılığıyla 2007-2013 döneminde, istihdam, eğitim, hayat boyu öğrenme ve sosyal içerme alanlarındaki projeleri destekleyerek, bilgi toplumuna geçiş sürecinde istihdam olanaklarını artırmak ve sosyal uyumu teşvik etmek amacıyla oluşturulan programdır.

 

Kimler başvurabilir?

Program kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ), sendikalar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları başvuru yapabilir.


Nasıl başvurulabilir?

2012–2013 dönemine dair başvuru tarihleri, koşulları ve dokümanları http://ikg.gov.tr/ internet adresinde duyurulmaktadır.

 

Programı kim yürütüyor?

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programının hazırlanması ve uygulanmasından, program otoritesi olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sorumludur.

 

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programının Öncelik Alanları Nedir?

 

 • İstihdam
  • Kadınların işgücüne katılımlarının teşvik edilmesi ve kadın istihdamının artırılması
  • Gençlerin istihdamının artırılması
  • Kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi
  • Kamunun istihdam hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi
 • Eğitim
  • Özellikle kız çocuklarının okullaşma oranlarının arttırılması
  • Mesleki ve teknik eğitimin içeriğinin ve niteliğinin iyileştirilmesi
 • Hayat boyu öğrenme yoluyla uyum yeteneğinin artırılması
  • Hayat boyu öğrenme stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanmasının teşvik edilmesi.
  • Beşeri sermayeye daha fazla yatırım yapılarak, hem işçilerin hem de işverenlerin uyum yeteneklerinin artırılması
 • Sosyal içerme
  • Özel ihtimam isteyen dezavantajlı kişilerin istihdam edilebilirliğinin arttırılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına erişimleri önünde yer alan engellerin ortadan kaldırılması
  • İşgücü piyasası ve sosyal koruma alanında çalışan kurum ve mekanizmalar arasında daha iyi bir işleyiş ve koordinasyonun sağlanması
 • Teknik yardım
  • Operasyonel Programdan faydalanabilecek kurum ve kuruluşlara proje hazırlama, geliştirme ve uygulamada danışmanlık ve eğitim desteğinin sağlanması

 

Operasyonel Program Bütçesi (2007-2013)

m €

Toplam Bütçe

AB Katkısı

Türkiye Katkısı

2007-2011
1. Öncelik Alanı

155.138.825

131.868.000

23.270.825

2. Öncelik Alanı

59.094.118

50.230.000

8.864.118

3. Öncelik Alanı

50.000.000

42.500.000

7.500.000

4. Öncelik Alanı

67.200.001

57.120.001

10.080.000

Teknik Yardım

21.155.298

17.982.003

3.173.295

Toplam

352.588.242

299.700.005

52.888.237

2012
1. Öncelik Alanı

26.127.059

22.208.000

3.919.059

2. Öncelik Alanı

26.000.000

22.100.000

3.900.000

3. Öncelik Alanı

20.000.000

17.000.000

3.000.000

4. Öncelik Alanı

20.000.000

17.000.000

3.000.000

Teknik Yardım

5.741.176

4.880.000

861.176

Toplam

97.868.235

83.188.000

14.680.235

2013
1. Öncelik Alanı

31.000.000

26.350.000

4.650.000

2. Öncelik Alanı

30.000.000

25.500.000

4.500.000

3. Öncelik Alanı

20.000.000

17.000.000

3.000.000

4. Öncelik Alanı

26.000.000

22.100.000

3.900.000

Teknik Yardım

5.941.176

5.050.000

891.176

Toplam

112.941.176

96.000.000

16.941.176

 

Operasyonel Program ile ilgili ayrıntılı bilgi için:

Adres: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Fonları Koordinasyon ve Uygulama Merkezi

713. Sokak No:4 Yıldızevler Mahallesi, Çankaya, 06550,Ankara

Telefon: 0 312 440 99 02

Faks: 0 312 212 11 48

E-posta: info@ikg.gov.tr

İnternet Adresi: http://ikg.gov.tr/