AB-Türkiye

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından finanse edilmektedir

Kalkınma Bakanlığı

Ulaştırma Operasyonel Programı

 

 

Ulaştırma Operasyonel Programı nedir?

Gelişen ekonomik ve sosyal yaşamın ihtiyacı olan ulaştırma altyapısını, geleceğin Trans-Avrupa Ulaştırma Ağlarına (TEN-T) bağlanacak şekilde, zamanında ve güvenli bir şekilde inşa etmek ve ulaştırma modelleri arasında dengeyi sağlayabilmek amacıyla IPA fonları kullanılarak yürütülen programdır.

Programı kim yürütüyor?

Ulaştırma Operasyonel Programının hazırlanması ve bu kapsamda hayata geçirilecek projelerin uygulanmasından, program otoritesi olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı sorumludur.

 

Ulaştırma Operasyonel Programının Öncelik Alanları Nedir?

 • Demiryolu altyapısının güçlendirilmesi
  • Gelecekteki veya mevcut TEN-T demiryolu ağları üzerinde yeni demiryolu hatları inşa edilmesi veya var olanların geliştirilmesi.
 • Liman altyapısının geliştirilmesi
  • Hinterland bağlantıları olan limanların kurulması veya var olanların geliştirilmesi
 • Teknik yardım
  • Operasyonel Programdan faydalanabilecek kurum ve kuruluşlara proje hazırlama, geliştirme desteği sağlanması.

 

Kimler başvurabilir?

 • Birinci  Öncelik kapsamında demiryolu altyapısının inşası veya rehabilitasyonundan sorumlu kamu kurumları faydalanıcı olabilmektedir.
  • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (Eski Demiryolları, Limanlar ve Havaalanları İnşaatı Genel Müdürlüğü)
  • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
 • İkinci Öncelik kapsamında denizyolu altyapısının inşası veya rehabilitasyonundan sorumlu kamu kurumları faydalanıcı olabilmektedir.
  • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (Eski Demiryolları, Limanlar ve Havaalanları İnşaatı Genel Müdürlüğü)
 • Üçüncü Öncelik kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı AB Yatırımları Dairesi’ne proje başvurusu yapabilmektedir.


Nasıl başvurulur?

Birinci ve ikinci öncelikler kapsamında belirlenen faydalanıcı kuruluşlar tarafından büyük projelere ilişkin teknik dokümanlar AB Yatırımları Dairesine sunulmaktadır. Söz konusu belgeler Büyük Proje Başvuru Formu (MPAF) ile birlikte AB Komisyonuna onaya sunulmakta ve Komisyonun onayını müteakip Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)  tarafından ihale süreçleri başlatılmaktadır.

Üçüncü öncelik kapsamında ise AB Yatırımları Dairesi tarafından Operasyon Tanımlama Dokümanı (OİS) Komisyona gönderilmektedir. OİS için Komisyon onayı söz konusu olmadığından MFİB tarafından ihale süreçleri başlatılmaktadır.

 

Operasyonel Program Bütçesi (2007-2013)

Yıl / Toplam Tahsisat2007-2011 Dönemi Toplam Bütçe  (avro) AB Katkısı  (avro) Türkiye Katkısı  (avro)
1.Öncelik (Demiryolu)

383.787.393

326.219.283

57.568.109

2.Öncelik (Liman)

0

0

0

3. Öncelik (Teknik Yar.)

6.429.787

5.465.318

964.470

2007-2011 Toplam

390.217.180

331.684.601

58.532.579

2012 Yılı Tahsisatları:

1.Öncelik Alanı

118.991.772

101.143.007

17.848.766

2.Öncelik Alanı

25.941.176

22.050.000

3.891.176

Teknik Yardım

1.682.623

1.430.230

252.393

2012 Yılı Toplam

146.615.572

124.623.236

21.992.336

2013 Yılı Tahsisatları:

1.Öncelik Alanı

117.056.711

99.498.204

17.558.507

2.Öncelik Alanı

25.941.176

22.050.000

3.891.176

Teknik Yardım

8.071.318

6.860.620

1.210.698

2013 Yılı Toplam

151.069.205

128.408.824

22.660.381

       
2007-2013 Toplam

687.901.957

584.716.661

103.185.296

 

 

 

 

 

Operasyonel Program ile ilgili ayrıntılı bilgi için:

Adres : Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Hakkı Turayliç Cad. No:5 Emek – ANKARA

Telefon : 0312 203 18 90-91

Faks : 0312 203 19 13

E-posta : ipa@ubak.gov.tr

İnternet Adresi : http://op.ubak.gov.tr